Selecteer provincie

Verstandelijk gehandicaptenzorg Cothen begeleiding & dagbesteding

Onder de gehandicaptenzorg vallen zowel de lichamelijk gehandicaptenzorg als de verstandelijk gehandicaptenzorg. In sommige gevallen is er sprake van zowel een lichamelijke handicap als een verstandelijke handicap. De zorgbehoefte voor mensen met een lichamelijke beperking is makkelijker vast te stellen dan voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit omdat hier veel gradaties in zitten.

Wat is een verstandelijke beperking?

Onder mensen met een verstandelijke beperking verstaan we mensen met een verstandelijk vermogen die niet overeenkomt met het verstandelijk vermogen dat bij hun leeftijd verwacht zou mogen worden. Men spreekt dan ook wel van verstandelijk gehandicapten. Binnen de groep van verstandelijk gehandicapten zitten grote verschillen in de mate van het verstandelijk beperkt zijn en daarmee ook de zorg die zij nodig hebben. Zo kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking, mits zij daarbij goed begeleid worden, vaak redelijk tot goed meedraaien in de maatschappij. Iemand met een zwaardere verstandelijke handicap heeft een ander soort hulp en begeleiding nodig dan iemand met een lichtere verstandelijke beperking. Omdat het hier om mensenwerk gaat, is zorg op maat nodig. Geen enkele verstandelijke gehandicapte is immers hetzelfde.Het is daarom raadzaam om bij de verschillende zorginstanties te informeren naar hun advies en eventuele mogelijkheden.


Gehandicaptenzorg in de buurt van "Cothen"

Bent of kent u een Gehandicaptenzorg in Cothen? Meld een bedrijf gratis aan