Selecteer provincie

Gehandicaptenzorg Leek begeleiding & dagbesteding

Onder de gehandicaptenzorg vallen zowel de lichamelijk gehandicaptenzorg als de verstandelijk gehandicaptenzorg

In sommige gevallen is er sprake van zowel een lichamelijke handicap als een verstandelijke handicap

De zorgbehoefte voor mensen met een lichamelijke beperking is makkelijker vast te stellen dan voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit omdat hier veel gradaties in zitten.

Wat is een verstandelijke beperking?

Onder mensen met een verstandelijke beperking verstaan we mensen met een verstandelijk vermogen die niet overeenkomt met het verstandelijk vermogen dat bij hun leeftijd verwacht zou mogen worden. 

Men spreekt dan ook wel van verstandelijk gehandicapten. 

Binnen de groep van verstandelijk gehandicapten zitten grote verschillen in de mate van het verstandelijk beperkt zijn en daarmee ook de zorg die zij nodig hebben. 

Zo kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking, mits zij daarbij goed begeleid worden, vaak redelijk tot goed meedraaien in de maatschappij

Iemand met een zwaardere verstandelijke handicap heeft een ander soort hulp en begeleiding nodig dan iemand met een lichtere verstandelijke beperking. 

Omdat het hier om mensenwerk gaat, is zorg op maat nodig. Geen enkele verstandelijke gehandicapte is immers hetzelfde.

Het is daarom raadzaam om bij de verschillende zorginstanties te informeren naar hun advies en eventuele mogelijkheden.

Kosten dagbesteding door zorgboerderijen

De gemiddelde kosten per dagdeel variëren van € 39 tot € 50, afhankelijk van de doelgroep van de zorgboerderij. 

Uit ons onderzoek blijkt dat zorgboerderijen die diensten aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking een gemiddelde kostprijs van € 39 per dagdeel hanteren. 

Voor zorgboerderijen gericht op ouderen, inclusief die met dementie, ligt dit bedrag op € 46, terwijl zorgboerderijen voor kinderen en jongeren de hoogste gemiddelde kostprijs hebben, namelijk € 48 per dagdeel. 

De inkomsten van zorgboerderijen komen voornamelijk uit vergoedingen die zij ontvangen door persoonsgebonden budgetten (PGB's), contracten met zorgkantoren voor Zorg in Natura, of via onderaannemingen met andere zorginstellingen. Gemiddeld verdienen zorgboerderijen € 36,50 per dagdeel voor diensten aan verstandelijk beperkten, € 37 voor ouderenzorg, en € 38 voor de zorg aan jeugd. 

De verdeling van inkomsten tussen PGB's en Zorg in Natura of onderaannemingen is ongeveer gelijk (50-50) voor de jeugd en ouderenzorg. 

Bij zorg voor verstandelijk beperkten is deze verhouding ongeveer 60-40.

Benieuwd naar de exacte kosten en mogelijkheden
klik hieronder of dichtbijzijnste gehandicaptenzorg instelling en bel of ga langs voor meer info


Gehandicaptenzorg instellingen in de buurt van "Leek"

Bent of kent u een Gehandicaptenzorg in Leek? Meld een bedrijf gratis aan